REPRÆSENTANTSKAB

 

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

 

Repræsentantskabet er HEFs øverste myndighed og vælger bestyrelsen. Enhver regningsmodtager hos HEF Net A/S, som har rådighed over en installation, der er permanent tilsluttet HEFs forsyningsanlæg, er andelshaver og valgbar til HEFs repræsentantskab. Der er valg til repræsentantskabet i halvdelen af valgdistrikterne hvert andet år. Såfremt en repræsentant ikke ønsker genvalg, opstilles pladsen som "ledig" på listen over repræsentanter. Alle valgbare andelshavere kan opstille, uanset om pladsen er ledig eller ej. Opstilles flere kandidater, end der er pladser, vil der blive udstedt valg i det pågældende distrikt. Hvis det er tilfældet, vil du få tilsendt en stemmeseddel med posten. Der har i år været valg i de ulige distrikter.

  

 Se resultatet af valget 2016 her  

  

Læs HEFs vedtægter her 

 

Læs HEFs valgregulativ her

 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Hvert år mødes repræsentantskabet senest 31. maj, og her vælges bestyrelsen, som konstituerer sig efterfølgende. Forud for repræsentantskabsmødet vil de valgte repræsentanter modtage indkaldelse, dagsorden, årsrapport og kørselsseddel. Der kræves ikke tilmelding til repræsentantskabsmødet – man skal blot møde op og blive registreret ved indgangen. Mødet varer cirka 2 timer og afsluttes med en let middag.

NYHEDSBREVE

Repræsentantskabet modtager et nyhedsbrev 2-3 gange årligt. Her kan du se de seneste. Er du interesseret i tidligere udsendte nyhedsbreve, er du mere end velkommen til at kontakte os.

REPRÆSENTANTSKABETS EXTRANET

 

Log på her

REPRÆSENTANTSKABET

Se, hvem der er i repræsentantskabet pr. 1. april 2016.

 

A-F

 

Poul Sloth

Ole Bak

Svend Eriksen

Michael Berg Christensen

Carl Erik Olesen

Per Mortensen

Teddy Christensen

Kim S. Larsen

Jørgen Kragelund

Kim Jæger

Henning Hansen

Erik Højen

Erik Lassen

Jesper Fomsgaard

Jan Larsen

Ronald Nielsen

Rene Ejsing-Duun

John Bangshaab Andersen

Søren Elkjær Vasegård

Bent Krogh

Erling Rokkedahl

Finn Aagesen

Jens Kr. Larsen

Bob Buus Pinstrup

G-L

 

Jørgen E. Pedersen

Palle Skyum

Lotte Holmberg Rasmussen

Erik Krogstrup

Per Mølgaard

Bent G. Sørensen

Henrik Sloth

Jørn V. Lange

Preben Vestergaard

Lars Elgaard Thomsen

Michael Hvidberg-Hansen

Torben Koldsø

Jørgen Toft

Taus Adamsen

Egon Lassen

Thorkild Vardinghus

Heine Østergaard

Bodil Kirkegaard

Jørn Bergmann

Torben Kjeldgaard Larsen

Leif Christensen

Flemming Nøhr

Karsten Emil Engedal

Henning Jensen

Søren Andersen

Kaj S. Pedersen

Peter Engemann

Jens Nielsen

Leo Thysk

Niels Kr. Bisgaard

Jørn Østergaard

Tom Thygesen

Henning Lehrmann

Jørgen Vasegaard

Svend Ovenskou-Pedersen

Bøje Bjørklund

Gert Vogel

Hans Krebs

Bent Andersen

Verner Jahreis Jepsen

Jan Thorup

Søren Birk Nielsen

Jens Erik Holm Nielsen

Ole Guldvang Jensen

Jens Peter Kollerup Nielsen

Poul Helledi

M-R

 

Hans-Christian Greve

Arvid Thorndahl

Mariann Nørgaard

Rasmus Rose Christiansen

Anne-Mette Flyvbjerg Jensen

Steen Petersson

Thomas Q. Poulsen

Karsten Nielsen

Niels Fruekilde

Erik Kjeldgaard Larsen

Per Rise Simonsen

Henning Mathisen

Ole Hejlesen

Peter Knøsgaard-Jensen

Thomas Hust

Kenneth Sand

Bruno Sølvberg

Lars Høst

Martin Storgaard Kjær

Hugo Elmer

Søren Ejnar Madsen

Kurt Bak

Hans Jørgen Greth

Poul Carstensen

Carsten Bech

Per Bjørn

Jesper Frisgaard Pedersen

Elmer Rask

Niels Erik Borup Poulsen

Svenning Bruun

S-Å

 

Christian Greve

Rene Wiebenson

Søren Svendsen

Rasmus Greve Andreasen

Anders Ø. Kristensen

Peter Henriksen

Karl Simensen

Kristian Bengaard

Hans Christiansen

Torben Iversen

Niels Jørgen Jensen

Ove Holmsgård

Ove Hust

Erik Dam

John Dannesboe

Claus Fallingborg

Per Toftegaard Christensen

Svend Pilgaard Riis

Peter Christensen

Lissa Lorentzen

Inge Svendsen

Niels Nyvang

Søren Olesen

Johan Rafaelsen

Lars Jacobsen

Jeppe Ugilt Hansen

Johannes Ginnerup

John Bukdahl

Knud Erik Laursen

Karen Eriksen

Bent Aalestrup

Lene Aalestrup

Peer Lindof

Thomas Thorlak

Klaus Danmark

Erling Buus

Poul Henningsen

Jens Laurids Pedersen

Axel Petersen

Bent Jakobsen

Hans J. Brodersen

Uffe Toft Nielsen

Børge Olsen

Niels Aage Fladkjær

Frede Pedersen

Kristian Haldrup

Jess Laursen

Claus Pedersen

Agner Overgård Bruun

Torben Myrup

Keld Nielsen

Mads Randoor Sørensen

Thomas Frisgaard

Brian Høg Andersen

Kristian Mortensen

Jan Niss-Henriksen

Kjeld Preben Pedersen

Claus Nørgaard

Preben Jensen

Lars Cammer Bisgaard

Gunnar Jensen

Freddy Krogh

Søren Juul Sandvei

Karen Staun

Jan Lauritsen

Søren Thrysøe

Finn Frandsen

Jens Oppelstrup Andersen

John Dannesboe

Claus Fallingborg

Jan Lyngsø Nielsen

Henrik Jensen

Birgir Már Elíasson

Sigríður Stefanía Pálsdóttir

Jørn Giehm

Anton Sæderup

Gunnar Bach

Ove Thomsen

Poul Erik Jensen

Villy Brunsgaard